HR Nieuws

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet heeft een aantal vergaande wijzigingen teweeg... Read more.