Zoeken

Ben je ergens naar op zoek? Maak dan gebruik van onze onderstaande zoekfunctie:

Neurodiversiteit op de werkvloer

neurodiversiteit op de werkvloer

Wanneer we het hebben over diversiteit en inclusiviteit, is neurodiversiteit vaak niet het eerste onderwerp waaraan wordt gedacht. Desalniettemin vormt het een essentieel aspect. Om een inclusieve cultuur te bevorderen en de talenten van neurodiverse medewerkers te omarmen, zijn er diverse stappen mogelijk. In dit artikel schetsen we mogelijkheden hoe je als HR professional het best om kunt gaan met neurodiversiteit op de werkvloer.

Wat is neurodiversiteit?

Neurodiversiteit betekent dat er verschillen zijn tussen breinen. Mensen leren en denken op verschillende manieren. We spreken over biodiversiteit, culturele en raciale diversiteit, en voor breinen hebben we het over neurodiversiteit. ADHD/ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme, hoog sensitiviteit en hoogbegaafdheid worden gezien als breinvarianten en vallen onder neurodiversiteit.

Maar wat betekent dit voor een persoon? Het aanleren van een aantal vaardigheden kan soms lastiger zijn, terwijl tegelijkertijd zich een aantal speciale talenten kunnen voordoen. Soms heeft een persoon dus last van zijn/haar brein, maar op andere vlakken juist weer profijt. Neuro divergente mensen zijn vaak in staat om ‘out of the box’ te denken, nieuwe perspectieven te zien en zijn creatief met oplossingen.

Neurodiversiteit en de rol van HR

HR speelt een cruciale rol om een inclusieve werkomgeving te bevorderen, waarin de unieke vaardigheden en perspectieven van neurodiverse individuen worden gewaardeerd. Het omvat het creëren van bewustwordingsprogramma’s en trainingen over neurodiversiteit, aanpassingen in wervings- en selectieprocessen om neurodivers talent aan te trekken, het implementeren van ondersteunende werkomgeving aanpassingen, en het bevorderen van een cultuur van respect en acceptatie van neurodiversiteit op alle niveaus van de organisatie.

neurodiversiteit en de rol van hr

Bewustwording en training

Op dit moment is diversiteit en inclusiviteit een belangrijk onderwerp voor HR in organisaties. Alleen gaat dit vaak om culturele en raciale diversiteit en wordt neurodiversiteit meestal over het hoofd gezien. Er zijn schattingen dat ongeveer 10 tot 20% van de Nederlandse bevolking neurodivers is, dat betekent dat er nagenoeg in elke organisatie neurodiverse personen werken.

Breinen zijn divers. Dit betekent dat verschillende mensen een taak op diverse manieren kunnen oplossen, maar met dezelfde uitkomst. Het is daarom belangrijk om breinen als divers te zien en dat er niet één manier is om iets aan te pakken. Met het creëren van bewustwording, ontstaat er meer begrip en acceptatie en is er meer ruimte voor gelijkwaardigheid.

HR kan bewustwording creëren door middel van presentaties, workshops of trainingen. Belangrijk is dat centraal staat wat neurodiversiteit is, wat voor- en nadelen of vooroordelen er zijn en dat praktische voorbeelden worden behandeld.

Vraag neurodiverse werknemers om hun persoonlijke verhalen en ervaringen te delen. Ga hierbij een open dialoog aan, waar werknemers vragen kunnen stellen aan elkaar. Dit kan ervoor zorgen dat misverstanden of vooroordelen worden weggenomen. Ook kun je denken aan het ontwikkelen van een voorbeeldsituatie, waarbij verschillende (verborgen) talenten nodig zijn. Hierin kan aandacht worden besteed aan effectieve communicatiestijlen, met als doel de samenwerking binnen een team te versterken. Door zulke bewustwordingsprogramma’s te implementeren ontstaat er een inclusieve cultuur waar werknemers zich gesteund en begrepen voelen.

bewustwording en training

Inclusieve werving en selectie

Neurodiversiteit op de werkvloer begint bij inclusief HR beleid en een inclusief wervings- en selectieproces. Recruiters kunnen de toegankelijkheid vergroten door vacatureteksten te herzien, diverse wervingskanalen te gebruiken en alternatieve selectiemethoden te implementeren.

Het trainen van HR, maar specifiek voor dit onderwerp recruiters kan bijdragen om vooroordelen te verminderen en de unieke sterke punten van neurodiverse kandidaten te herkennen. Het opzetten van samenwerkingen met (neuro)diversiteitsorganisaties kan een effectieve manier zijn om het netwerk van potentiële kandidaten uit te breiden. Dit kan niet alleen de toegang tot een diverse talentenpool vergroten, maar ook helpen bij het vormgeven van een inclusieve bedrijfscultuur die neurodiversiteit omarmt en waardeert.

Focus op diversiteit in het sollicitatieproces en tijdens de onboarding. Met het gebruik van inclusieve taal, stageprogramma’s en samenwerkingen met (neuro)diversiteitsorganisaties, draagt dit bij aan een meer representatieve en inclusieve werving.

inclusieve werving en selectie

De perfecte werkomgeving

Het creëren van een neurodiverse werkomgeving gaat verder dan het aannemen van talent en omvat aanpassingen in de werkomgeving en het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur. Je kunt denken aan het implementeren van flexibele werkuren, het aanbieden van werkplekaanpassingen, zoals focusruimtes of technologische ondersteuning zoals spellingsoftware. HR heeft hier een grote rol in om ervoor te zorgen dat dit bijdraagt aan een omgeving die diverse behoeften van neurodiverse werknemers ondersteunt.

Daarnaast is het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur cruciaal, met strategieën zoals mentorschap, diversiteits- en inclusiviteitstrainingen en erkenning van diversiteit op alle niveaus. Een voortdurende evaluatie en aanpassing, met regelmatige feedbacksessies en betrokkenheid van werknemers, waarborgt dat de werkomgeving blijft groeien naar een inclusieve en ondersteunende plek voor alle medewerkers.

Conclusie

Neurodiversiteit op het werk is essentieel voor een inclusieve cultuur. Bewustwording, inclusief werven en aanpassingen in de werkomgeving spelen hierbij een cruciale rol. Flexibele uren, focusruimtes en diversiteitsprogramma’s dragen bij aan een ondersteunende werkplek. Het draait niet alleen om erkenning, maar om actie en betrokkenheid voor een werkomgeving waar iedereen zich gesteund en begrepen voelt.

Hoe zie jij jouw rol in het creëren van een neurodiverse en ondersteunende werkomgeving en welke stappen overweeg jij te nemen om hieraan bij te dragen?

Aanmelden nieuwsbrief

Ben je nieuwsgierig naar dit onderwerp en wil je op de hoogte blijven van de laatste HR ontwikkelingen? Like ons dan nu op LinkedIN en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.    Ben jij overtuigd of heb je vragen?